covid19

VIGTIG INFORMATION VEDR COVID19/CORONAVIRUS

CPH Osteopati holder åben - dog på nedsat blus

CPH Osteopati følger sundhedsstyrrelsen anbefalinger mht osteopatisk behandling af patienter i privat regi og tilbyder kun behandlig til de klienter der har akut behov for behandling. Det er patienter der feks har:

 • Behandlingskrævende tilstande såsom akutte smertetilstande herunder fx rygsmerter og bækkenløsning
 • Igangværende behandlingsforløb hvor udsættelse vil medfører forværret behandlingsresultat herunder funktionsevnetab.


Sådan forholder vi os.

Vi behandler ud fra Sundhedsstyrelsen seneste anbefaling af 17 marts 2020, vedr. 'Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundheds­væsenet under COVID-19' og vi kan meddele, at vi fortsat holder åbent for behandling hos CPH Osteopati i henhold til denne skrivelse, som kan læses her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Beskrivelse-af-kritiske-funktioner/Beskrivelse-af-kritiske-funktioner-i-sundhedsvaesenet-under-COVID-19.ashx?la=da&hash=72EC4548E55D3E5625F89F172AF4A118C15C2020


Dette gør vi indtil andet evt. meldes ud fra regeringens og myndighedernes side. Det er vores osteopater der som sundhedsfaglig professionelle vurderer om din tilstand kan behandles i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi kontakter dig direkte hvis vi mener dit behandlingssforløb bør udsættes, hvis du ikke hører fra os bedes du møde op til aftalt tid.

Hos CPH Osteopati tager vi udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Her lyder det at klinikker forventes at holde åbent, da vi er en del af autoriserede danske sundhedsvæsen, men evt. kører på nedsat blus grundet omstændighederne.


Du bør overveje om du er syg.

Hvis patienter i klinikken opfylder nedenstående kriterier bedes de derfor fremrykke deres tid med minimum 14 dage:

 • Du har været ude at rejse  indenfor de seneste 14 dage 

 • Hvis du føler dig syg. Dette også selv om du “kun” har lidt hoste, forkølelse eller let feber.

 • Du er i risikogrupperne beskrevet af Sundhedsstyrelsen:

  • Ældre, særligt ældre over 80 år

  • Kronisk syg med moderat eller svær sygdom, f.eks. kronisk lungesygdom, hjertekarsygdom, kræftsygdom og diabetes 1 og 2 samt nedsat immunforsvar (medfødt eller på grund af immunhæmmende medicin eller sygdom, som hæmmer immunsystemet, f.eks. AIDS)
-
  • Gravid med komplikationer

  • Børn, der lider af kronisk sygdom


Hvis du opfylder minimum ét af ovenstående kriterier bedes du fremrykke din tid.
Ellers er vi nødsaget til at afvise dig i klinikken og finde en ny tid til dig minimum 14 dage senere.


Hygiejne

Vi opfordrer patienter til at spritte deres hænder af og eller vaske hænder grundigt med sæbe i minimum 20 sekunder ved ankomst til klinikken.

CPH Osteopati vil overholde de anbefalinger der er kommet fra Sundhedsstyrelsen som lyder:

 • Hold jer opdateret på myndighedernes anbefalinger.

 • Overholde regler for hygiejne, herunder håndhygiejne.

 • Brug handsker når behandling foregår.

 • Overvej, hvorvidt behandling er nødvendig i enkelte tilfælde.Vi tager derudover samtlige forholdsregler i brug vedr. hygiejne, eftertænksomhed, påpasselighed og er klar over at vi som autoriserede sundhedspersoner ifølge autorisationsloven skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

På klinikken har vi skærpet ekstra op omkring rengøringen på særligt på udvalgte og hyppigt anvendte steder som f.eks. håndtag, knapper, etc.
Vi glæder os forsat til at afhjælpe dig sikkert med dit problem!Vi anbefaler selvfølgelig man følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smitte.


Hvad siger vores kunder om os?

4
2
9
14
1
6
15
11
7
12
13
8
10
5

CPH OSTEOPATI - KØBENHAVN S

ELIASGADE 10 th

2300 KØBENHAVN S

kontakt@cphosteopati.com

CPH OSTEOPATI - BALLERUP

INDUSTRIPARKEN 44A, 1.sal lok. 1.10

2750 BALLERUP - (SUNPARK)

kontakt@cphosteopati.com