Danmarks førende inden for osteopati

Skrevet af Matti Kelmann, Osteopat & Fysioterapeut

LIDER DU AF HOVEDPINE OG ONDT I HOVEDET?

KORT OM HOVEDPINE

I Danmark er hovedpine et udbredt problem, der påvirker en betydelig del af befolkningen. Ifølge tal fra sundhedsstyrelsen lider omkring 2 ud af 3 danskere af hovedpine i løbet af et år, hvilket svarer til mere end 60% af befolkningen.

Denne høje forekomst gør hovedpine til en af de mest almindelige sundhedsproblemer i landet, 20% af det samlede sygdomfravær på det danske arbejdsmarked skyldes hovedpine.
WHO har hovedpinesygdomme placeret i toppen over de mest belastende problemer specielt hos helt unge mennesker.


Hovedpine kan have forskellige årsager og præsentationer, hvilket kan gøre diagnosticering og behandling udfordrende.
De symptomer og problemer, som folk typisk klager over i forbindelse med hovedpine, inkluderer smerte, tryk eller spænding, som ofte føles som om, at der er en bånd strammet rundt om hovedet eller en hjelm, der klemmer, pulserende eller bankende smerte, ofte lokaliseret til den ene side af hovedet, brændende, skærende eller borende smerter, tryk eller sviende smerte, ofte lokaliseret bag øjnene, over kinderne eller i panden.


Mange med hovedpine oplever nedsat arbejdsevne, fravær fra skole eller arbejde, samt påvirkning af sociale og familiære relationer.


Hovedpine kan have en betydelig indvirkning på både den fysiske og mentale sundhed, og derfor er det vigtigt at identificere og behandle det effektivt for at forbedre livskvaliteten for dem, der lider af det.

Her kan du læse alt hvad der er relevant for dig med hovedpine. Hos CPH Osteopati har vi speciale i hovedpiner og har neurolog tilknyttet til vores klinkker.

Hvis du lider af migræne og ønsker at vide mere om migræne skal du klikke her.


SPÆNDINGSHOVEDPINE

Spændingshovedpine er en almindelig type hovedpine, der påvirker mennesker på tværs af forskellige aldersgrupper og køn, men der er visse tendenser i dem, der er mere tilbøjelige til at opleve det. Kvinder har generelt en lidt højere forekomst af spændingshovedpine sammenlignet med mænd. Det kan opstå i alle aldre, men tendensen til at opleve spændingshovedpine stiger typisk i ung voksenalder og fortsætter gennem midt i livet.

Spændingshovedpine der højest til stedet et par dage om måneden giver sjældent anledning til bekymring. Ofte er det kroppens advarsels signal om ubalance i kroppen og uhensigtsmæssig belastning. Det kan være pga, stress, arbejdsstillinger, manglede søvn, for lidt motion mv.

Den primære karakteristika ved spændingshovedpine er en mild til moderat smerte, der ofte beskrives som et tryk eller en stramning rundt om hovedet. Nogle beskriver det som at have en bånd, der strammer omkring hovedet, eller en følelse af at bære en tung hjelm. Denne smerte kan være bilaterale og påvirke begge sider af hovedet eller spænde fra nakken til panden.
I modsætning til migræne, er smerten ved spændingshovedpine normalt ikke så intens og påvirker sjældent daglige aktiviteter i samme grad. Det kan være mere af en generende følelse end en invaliderende smerte. Varigheden af spændingshovedpine kan variere, men den er normalt konstant og vedvarende i timer til dage.

Der findes tre former for spændingshvoedpiner:


Episodisk spændingshovedpine:
Episodisk spændingshovedpine er den mest almindelige form og karakteriseres ved perioder med hovedpine, der kommer og går. Disse episoder kan vare alt fra 30 minutter til flere dage og kan gentage sig med varierende hyppighed. De fleste mennesker med episodisk spændingshovedpine oplever ikke mere end et par episoder om måneden.

Hyppig spændingshovedpine:
Hyppig spændingshovedpine er en mere vedvarende form for hovedpine, hvor episoder opstår hyppigere og kan være mere udtalt end med episodisk spændingshovedpine. Ifølge International Headache Society (IHS) defineres hyppigt spændingshovedpine som hovedpine, der opstår i mindst 15 dage om måneden i mindst tre måneder.


Kronisk spændingshovedpine:
Kronisk spændingshovedpine er den mest alvorlige form for spændingshovedpine og karakteriseres ved næsten konstante smerter. Ifølge IHS defineres kronisk spændingshovedpine som hovedpine, der opstår i mindst 15 dage om måneden i mindst tre måneder i træk. Personer med kronisk spændingshovedpine kan opleve en betydelig forringelse af deres livskvalitet og daglige funktioner.


Mange mennesker med spændingshovedpine oplever ikke ledsagende symptomer ud over smerten i sig selv. Men nogle kan opleve let følsomhed over for lys eller lyd, let kvalme eller en mild følelse af svimmelhed. Det er også værd at bemærke, at spændingshovedpine ofte kan være udløst af forskellige faktorer som stress, dårlig søvn, dårlig kropsholdning, øjenbelastning, dehydrering eller muskelspændinger i nakken og skuldrene.
Generelt set er spændingshovedpine karakteriseret ved at være mere mild og mindre invaliderende end andre typer hovedpine som migræne eller klyngehovedpine. Det er dog stadig en kilde til ubehag og kan have en negativ indvirkning på en persons livskvalitet og daglige funktion.


Kasssifikation af spændingshovepine:


Episodisk spændingshovedpine:

A. Mindst 10 episoder der forekommer <1 dag/måneden i gennemsnit (<12dage/år) og man opfylderkriterierne B-D

B. Hovedpine varende mere end 30 mintil 7 dage

C. Hovedpinen har mindst 2 af følgende karakteristika:

 1. Bilateral lokasitation
 2. Pressende/strammende (ikke pulserende) karakter
 3. Mild eller moderat intensitet
 4. Ingen forværring ved rutinemæssig fysisk aktivitet.

D. Begge af de følgende:

 1. Ingen kavlme og opkast
 2. Højest et af følgende: fotofobi eller fonofobi

E. Kan ikke bedre tilskrives anden ICHD-3 diagnose.


Hyppig spændingshovedpine:

Er det samme som episodisk spændingshovedpine bortset fra:

A.. Mindst 10 episoder der forekommer 1-14 dage/måned i gennemsnit i >3måneder (>12 og <180 dage/år) og opfylder kriterierne B-D


Kronisk spændingshovedpine.

Er det samme som episodisk spændingshovedpine bortset fra:

A. Hovedpine forekommer >15 dage/måned i gennemsnit i >3 måneder (>180 dage/år) og opfylder kriterierne B-D
B. Hovedpinene varer timer til dage eller kan være kostant til stede

C. Begge af de følgende:

 1. Højst et af følgende: fotofobi, fonofobi eller mild kvalme
 2. Hverken moderat eller svar kvalme eller opkastning.


Mekanismerne bag spændingshovedpine er ikke fuldtklarlagte, men ved den episodiske form spiller muskelsmerter og spændinger en væsentligt rolle. Hos dem der oplever hyppig og kronisk spændingshovedpine er det påvist at centralnervesystemet er overfølsomt overfor stimuli fra muskler og led. Dette betegnes også som central sensibilisering. Hos mange med central sensibilisering spiller stress og generel ubalance i kroppen i gennem en lang periode en stor rolle.

Behandlingen fokuserer normalt på smertelindring og forebyggelse gennem en kombination af medicin, livsstilsændringer og stresshåndteringsstrategier, læs mere om behandling af spændingshovedpine her:


MIGRÆNE

Migræne er en hovedpine af mere seriøs karakter og har betydeligt kraftigere symptomer end andre typer af hovedpiner. Ca. 9% af befolkningen lider af migræne og det rammer oftest kvinder. Migræne er karakteriseret ved at hovedpinen kun sidder i den ene side af hovedet. Den kommer i anfald og varer fra 4 – 72 timer. Den er ofte ledsaget af kvalme og opkastninger og ofte er man lys .og lyd følsom når migrænen er på sit højeste.  Migræne kan både forekomme med og uden aura, som er et forvarsel om at migrænen er på vej.


Vi har lavet en side kun om migræne til dig der lider af migræne, bliv meget klogere ved at klikke her.

HORTONS HOVEDPINE, KLYNGEHOVEDPINE

Hortons hovedpine, også kendt som clusterhovedpine, er en sjælden, men ekstremt smertefuld type hovedpine, der anses for at være en af de mest smertefulde former for hovedpine, som mennesker kan opleve. Navnet klyngehovedpine henviser til det karakteristiske mønster, hvor anfald af hovedpine opstår i klynger over en periode, typisk over uger til måneder, efterfulgt af remission eller periode med færre eller ingen anfald. Hortons hovedpine opstår ofte i 20-40 års alderen. Mænd rammes 2-4 gange så hyppigt som kvinder. Der ses en tendens til at symptomerne mildnes med alderen.


Symptomerne ved klyngehovedpine inkluderer en intens, brændende, skarp eller borende smerte, normalt lokaliseret bag det ene øje eller omkring tindingen på den ene side af hovedet. Anfaldene varer typisk mellem 15 minutter og 3 timer, og de kan gentage sig flere gange om dagen, ofte med hyppige anfald i løbet af natten.
Udover smerten kan personer med klyngehovedpine opleve ledsagende symptomer, herunder rødme og tåreflåd i det berørte øje, tilstoppet eller løbende næse, sveden i ansigtet, og en hævet eller droppet øjenlåg. Disse symptomer kan ledsage eller foregå hovedpinen og er ofte ensidige, hvilket betyder at de kun forekommer på den side, hvor smerten er lokaliseret.


Årsagen til klyngehovedpine er ikke fuldt ud forstået, men det menes at involvere en dysfunktion i hypothalamus, som er en del af hjernen, der regulerer kroppens indre ur og en række autonome funktioner. Hormonelle ændringer, genetik, og eksterne faktorer som alkoholforbrug og rygning kan også spille en rolle i udløsningen af anfald.
Behandlingen af klyngehovepine kan være udfordrende, da den intensive smerte kræver hurtig og effektiv lindring. Oftalmiske lægemidler som triptaner kan anvendes til at lindre akutte anfald. Forebyggende medicin som verapamil, lithium og steroider kan også være effektive for at reducere hyppigheden og sværhedsgraden af anfaldene under en klyngeperiode. Desuden kan oxygenbehandling og nerveblokader være nyttige i visse tilfælde.
Samlet set kan klyngehovedpine have en betydelig indvirkning på en persons livskvalitet, og behandlingen kræver ofte en omfattende tilgang, der kombinerer medicin funktion behandling.


Osteopati kan være med til livsstilsændringer og støttende terapier for at hjælpe patienterne med at håndtere deres symptomer bedst muligt.

Osteopati kan være et værdifuldt supplement til medicinsk behandling af klyngehovedpine ved at adressere både de fysiske og psykologiske faktorer, der kan bidrage til tilstanden. Først og fremmest kan osteopater bruge manuelle terapeutiske teknikker til at lindre muskelspændinger og forbedre bevægeligheden i muskler og led, især i nakken, skuldrene og kraniet. Ved at løsne spændinger og forbedre blodgennemstrømningen i disse områder kan osteopatisk behandling bidrage til at reducere smerten og intensiteten af klyngehovedpineanfaldene.
Desuden kan osteopater anvende specifikke teknikker såsom kraniosakral terapi til at afbalancere og harmonisere det kraniosakrale system, der omfatter kraniet, rygsøjlen og hjernehinderne. Dette kan bidrage til at reducere overfølsomheden i nervesystemet og lindre smerte forbundet med klyngehovedpine.
Osteopater kan også arbejde med patienten for at identificere og håndtere eventuelle stressfaktorer, der kan udløse eller forværre klyngehovedpineanfald. Dette kan omfatte rådgivning og vejledning om stresshåndteringsstrategier samt introduktion af afspændingsteknikker og åndedrætsøvelser for at reducere stressniveauet og forbedre evnen til at håndtere anfald.


En integreret tilgang til behandlingen af klyngehovedpine, der kombinerer manuelle terapeutiske teknikker, stresshåndtering og patientens aktive deltagelse i deres egen behandling, kan hjælpe med at reducere hyppigheden og sværhedsgraden af anfaldene og forbedre din livskvalitet på lang sigt, her kan osteopati være en stor hjælp.

TRIGEMINUS NEURALGI

Trigeminusneuralgi er en neurologisk tilstand, der er kendetegnet ved pludselige, korte og ekstremt smertefulde anfald af ansigtssmerter.
Disse smerter opstår typisk på den ene side af ansigtet og følger forløbet af trigeminusnerven, som er den femte kraniale nerve og forsyner sensation til store dele af ansigtet, inklusive kinder, kæbe og pande.
Smerten ved trigeminusneuralgi er ofte beskrevet som en skarp, brændende eller elektrisk lignende smerte, der kan blusse op pludseligt og vare fra få sekunder til et par minutter. Det er ikke usædvanligt, at smerten gentager sig flere gange i løbet af dagen, og nogle mennesker oplever endda flere anfald om dagen, hvilket kan være yderst invaliderende.

Der er to hovedformer for trigeminusneuralgi:
Klassisk trigeminusneuralgi (Type 1):

Dette er den mest almindelige form og er kendetegnet ved paroxysmale (pludselige og intense) smerter, der udløses af let berøring af ansigtet eller andre trigeminusnervefølsomme områder. Smerten kan være så intens, at selv almindelige aktiviteter som at tale, tygge eller børste tænder kan udløse anfald.


Atypisk trigeminusneuralgi (Type 2):

Denne form er mindre almindelig og karakteriseres ved mere konstante smerter, der kan være mere diffuse og mindre responsive over for medicin. Atypisk trigeminusneuralgi kan være mere udfordrende at diagnosticere og behandle end den klassiske form.

Årsagen til trigeminusneuralgi er ofte ukendt, men det menes at involvere kompression eller irritation af trigeminusnerven, enten fra en blodåre, en blodåre, eller andre strukturer i ansigtet. Nogle tilfælde kan være forbundet med neurologiske tilstande såsom multipel sklerose eller tumorer.


Diagnosen af trigeminusneuralgi stilles typisk baseret på patientens symptomer og en grundig neurologisk undersøgelse. Billedbehandling som MR-scanning kan også være nødvendig for at udelukke andre potentielle årsager til ansigtssmerter.

Trigeminusneuralgi kan have en betydelig indvirkning på en persons livskvalitet, da det ofte er forbundet med svære og invaliderende smerter.

Vi kan hjælpe dig hvis du lider af trigeminus neuralgi. Læs meget mere om det her:

- BOOK TID ONLINE KLIK HER

- KONTAKT CPH OSTEOPATI 93888303

- AFDELINGER: AMAGER | BIRKERØD | BALLERUP | HELSINGØR | KØGE

SEKUNDÆR HOVEDPINEFORMER

Sekundær hovedpine er defineret som en hovedpine der optræder i tæt tidsæssig sammenhæng med en anden problematik i kroppen, som kan forårsage hovedpine. Det kan være hovedpine grundet medicin, stress, hormoner, nakkemserter og låsninger, sygdom som bihulebetændelse, kæbeproblemer mv.
Du kan læse alt det vigtigste om sekundære hovedpiner, årsager og sammenhænge. Ved lang de fleste sekundære hovedpine former er osteopati meget effektivt.


MEDICINOVERFORBRUGS - HOVEDPINE (MOH)

MOH er en sekundær hovedpine form og er en tilstand, hvor hyppig og langvarig brug af smertestillende medicin forårsager eller forværrer hovedpine. Det er en kronisk hovedpine som ses hos ca 2% af befolkningen, udvikler sig som en konsekvens af overforbrug af smertestillende medicin, herunder håndkøbsmedicin som paracetamol, ibuprofen, aspirin, samt receptpligtige medicin som triptaner (anvendes til behandling af migræne) og opioider.

Typisk begynder medicinoverforbrugshovedpine som episodisk hovedpine, men over tid, når medicinbrugen bliver hyppigere, kan det udvikle sig til en kronisk tilstand og en ægte frekvens i anfald af f.eks klynge hovedpine, migræne og spændingshovedpine.


Dette sker, når hjernen tilpasser sig til medicinens virkning og begynder at kræve mere af det for at opnå samme smertelindring, hvilket fører til en ond cirkel af stadig mere hyppig medicinbrug.

Symptomerne på medicinoverforbrugshovedpine ligner dem ved andre former for kronisk hovedpine og kan omfatte en konstant, bilateral smerte af mild til moderat intensitet, der kan forværres af medicinens virkning eller efter medicinens virkning ophører. Man kan også opleve kvalme, irritabilitet, problmer med at koncentrere sig.

Behandlingen af medicinoverforbrugs hovedpine involverer normalt en gradvis aftrapning af smertestillende medicin under opsyn af en læge eller en hovedpine specialist. Dette kan være en udfordrende proces, da tilbagetrækningssymptomer kan opstå, når medicinens brug reduceres, men det er afgørende for at bryde den onde cirkel af medicinoverforbrug og lindre hovedpinen på lang sigt.


Udover medicinudtrapning kan behandlingen også omfatte forebyggende medicin, livsstilsændringer og osteopati for at håndtere smerte og forhindre tilbagefald. Det er vigtigt for personer med medicinoverforbrugs hovedpine at arbejde tæt sammen med deres læge eller en osteopatisk hovedpine specialist for at udvikle en individuelt tilpasset behandlingsplan, der passer til dit behov og symptomer.

CERVIKOGEN HOVEDPINE, NAKKESMERTER OG HOVEDPINE.

Cervikogen hovedpine er en type hovedpine, der stammer fra en primær kilde i nakken eller cervikale rygsøjle og som erfor er en sekundærhovedpine. Denne type hovedpine er ofte undersøgt og diagnosticeret på grund af dens lighed med andre former for hovedpine, såsom migræne eller spændingshovedpine.
Cervikogen hovedpine kan være akut eller kronisk og kan variere i sværhedsgrad fra mild til svær.


Årsagerne til cervikogen hovedpine er mangfoldige og kan omfatte traumer såsom nakkeskader fra ulykker eller fald, whiplash, langvarig dårlig kropsholdning, muskelspændinger, slidgigt i nakken eller andre degenerative lidelser i nakken, cervikale rygsøjleforandringer eller betændelse i de cervikale led. Disse faktorer kan føre til irritation eller kompression af nerverødderne eller strukturerne i nakken, hvilket resulterer i smerte, der stråler op til hovedet.

Symptomerne på cervikogen hovedpine kan variere, men typisk inkluderer smerte, der begynder i nakken og stråler op til bagsiden af hovedet, tindingen, panden eller øjnene. Smerten kan være ensidig eller bilateral og kan være ledsaget af stivhed, nedsat nakkebevægelighed, muskelspændinger og ømhed i nakken eller skuldrene. I modsætning til migræne, cervikogen hovedpine er sjældent forbundet med kvalme, opkastning, eller lyd- eller lysfølsomhed.
Diagnosen af cervikogen hovedpine stilles ofte ved en grundig klinisk evaluering og udelukkelse af andre mulige årsager til hovedpine. Dette kan omfatte en fysisk undersøgelse, neurologiske tests, billedbehandling som røntgen eller MR-scanning af nakken og en vurdering af patientens medicinske historie og symptomer.


Behandlingen af cervikogen hovedpine sigter mod at lindre smerten, reducere hyppigheden af anfaldene og forbedre funktionen og livskvaliteten for patienten. Dette kan omfatte medicin såsom smertestillende midler, muskelafslappende midler, antiinflammatoriske lægemidler eller triptaner. Fysioterapi, herunder øvelser, strækøvelser, manuel terapi og postural træning, kan være nyttige til at styrke nakken, forbedre holdning og reducere muskelspændinger. Andre terapeutiske tilgange som akupunktur, massage eller nervestimulationsbehandling kan også være effektive.
Livsstilsændringer og forebyggende foranstaltninger spiller også en vigtig rolle i behandlingen af cervikogen hovedpine. Dette kan omfatte stressreduktionsteknikker, sund kost, regelmæssig motion, ordentlig søvnhygiejne og undgåelse af udløsende faktorer såsom dårlig kropsholdning, stillesiddende livsstil eller overdreven brug af elektroniske enheder.


I nogle tilfælde, når konservativ behandling ikke er tilstrækkelig til at lindre symptomerne, kan mere invasive procedurer som nerveblokader, radiofrekvensablation eller kirurgi overvejes. Det er vigtigt for en person, der oplever symptomer på cervikogen hovedpine, at søge lægehjælp for en grundig evaluering og passende behandling, så den underliggende årsag kan identificeres, og en individuelt tilpasset behandlingsplan kan udvikles.

Osteopatisk behandling af cervikogen hovedpine indebærer en omfattende tilgang til at adressere de underliggende årsager til smerten og genoprette optimal funktion i nakken og cervikale rygsøjle. Osteopati fokuserer på kroppens helhed og søger at genoprette balance og bevægelsesfrihed gennem manuelle terapeutiske teknikker, såsom manipulation, mobilisering, og blide strækøvelser.

- BOOK TID ONLINE KLIK HER

- KONTAKT CPH OSTEOPATI 93888303

- AFDELINGER: AMAGER | BIRKERØD | BALLERUP | HELSINGØR | KØGE

OCCIPITAL NEURALGI HOVEDPINE

Occipitalnerven er en af de større nerver, der forsyner følelse til huden på bagsiden af hovedet, nakken og den øverste del af ryggen. Den har to hovedgrene, kendt som den store occipitalnerve og den lille occipitalnerve. Disse nerver spiller en væsentlig rolle i at transmittere sensorisk information fra disse områder til hjernen.

Forstyrrelser eller irritation af occipitalnerven kan være forbundet med forskellige former for hovedpine, herunder occipital neuralgi og visse typer cervikogen hovedpine. Denne hovedpinetype er sekundær.


Occipital neuralgi opstår, når occipitalnerven bliver irriteret eller komprimeret, hvilket kan resultere i episoder af skarpe, stikkende eller brændende smerter langs dens forløb. Disse smerter kan være lokaliserede til bagsiden af hovedet, nakken og den øvre del af kraniet på den ene side eller begge sider af hovedet. Berøring af det berørte område eller ændringer i hovedstillingen kan udløse eller forværre smerten.

Årsager til occipital neuralgi kan omfatte traume, muskelspænding, betændelse i nærliggende væv eller strukturer, eller kompression af nerven af ​​omkringliggende strukturer.


Cervicogen hovedpine er en type hovedpine, der skyldes en underliggende lidelse i nakken eller cervikale rygsøjle. Irritation eller dysfunktion af occipitalnerven kan bidrage til cervicogen hovedpine ved at forårsage smerte, der stråler ud til hovedet fra nakken. Dette kan resultere i smerter, der opleves i bagsiden af hovedet eller i panden.

Hvis du har problemer problemer med occipital nerven og smerter og hovedpine i baghovedet så er osteopatisk behandling en af de mest effektive behandlingsformer. Osteopati vil arbejde på at løsne muskler og ned i nakke området og behandle de ledbånd hvorigennem nerven passere. Osteopatisk behandling vil skabe plads til nerven så trykket lettes og din hovedpine forsvinder. Behandling vil blive kombineret med craniel osteopatisk behandling for at sikre optimal bevægelse af dine kranieplader.


BIHULEBETÆNDELSE OG ONDT I HOVEDET

Bihulebetændelse, også kendt som sinusitis, er en tilstand, hvor bihulerne, som er hulrum i kraniet, bliver betændte eller inficerede. Denne tilstand kan have en stærk sammenhæng med hovedpine, især når betændelsen fører til en ophobning af slim og tryk i bihulerne.

Når bihulerne bliver betændte eller blokerede på grund af infektion, allergi eller andre årsager, kan det resultere i forskellige symptomer, herunder smerter og tryk i ansigtet og hovedet.
Hovedpine er et af de mest almindelige symptomer ved bihulebetændelse og kan være lokaliseret til området omkring næsen, kinderne, panden eller baghovedet, afhængigt af hvilke bihuler der er påvirket.


Den smerte, der følger med bihulebetændelse, kan beskrives som en trykkende eller dunkende fornemmelse, og den kan forværres ved bøjning fremad, hoste, nysen eller ændringer i lufttrykket, som f.eks. under flyvning eller dykning.

Nogle mennesker kan også opleve smerte, der stråler ud til baghovedet, nakken eller skuldrene på grund af den øgede spænding og ubehag i bihulerne.
Bihulebetændelse kan også føre til andre symptomer, der kan forværre hovedpinen, såsom nasal tilstopning, løbende næse, hoste, feber, træthed og nedsat lugtesans. Disse symptomer kan yderligere bidrage til ubehaget og hovedpinen forbundet med tilstanden.


Du kan læse mere om bihulebetændelse og behandling her

TMJ/TMD KÆBEPROBLEMER OG HOVEDPINE.

Temporomandibulær dysfunktion (TMJ) eller temporomandibular joint disorder (TMD) er en tilstand, der påvirker kæbeleddet og de omkringliggende strukturer.
Dette komplekse led er ansvarligt for at muliggøre åbning, lukning og bevægelse af kæben, hvilket er afgørende for funktioner som at tygge, tale og sluge.  Når der opstår problemer med TMJ/TMD, kan det føre til en række symptomer, herunder hovedpine.


Hovedpine i forbindelse med TMJ/TMD kan have flere potentielle årsager. En af de mest almindelige årsager er muskelspændinger og overbelastning i de muskler, der omgiver kæbeleddet.

Dette kan resultere i spændingshovedpine, hvor smerten ofte føles som en stramme eller tryk omkring panden, tindingerne eller bagsiden af hovedet. Spændinger og ubalance i kæbemusklerne kan også forårsage smerter, der udstråler til andre områder af hovedet.


Yderligere kan mekaniske problemer med selve kæbeleddet forårsage hovedpine. Dette kan inkludere tilstande som problemer med disken i leddet, hvor den skiveformede brusk mellem kæbeleddet og kraniet kan forskyde sig, hvilket kan forårsage smerte og dysfunktion i kæben. Inflammation af kæbeleddet eller omkringliggende strukturer kan også bidrage til hovedpine.

Nogle mennesker med TMJ/TMD oplever også cervikogen hovedpine, hvor problemer i nakken eller cervikale rygsøjlen bidrager til hovedpine. Dette kan skyldes, at muskler og led i nakken er forbundet med og påvirker funktionen af kæbeleddet.

Symptomerne på TMJ/TMD-relateret hovedpine kan variere fra person til person, men kan omfatte smerter, der stråler ud til ansigtet, tindingerne eller ørerne, ømhed eller stivhed i kæben, hovedpine, især om morgenen eller efter at have tygget i længere tid, samt klikken, knasen eller smertefuld bevægelse af kæben.

Du kan læse meget mere om behandling af kæbesmerter og problemer her. 

- Det er vi specialister i.

- BOOK TID ONLINE KLIK HER

- KONTAKT CPH OSTEOPATI 93888303

- AFDELINGER: AMAGER | BIRKERØD | BALLERUP | HELSINGØR | KØGE

IDEOPATISK INTERCRANIEL HYPERTENSION (IIH)

Idiopatisk intrakraniel hypertension (IIH), også kendt som pseudotumor cerebri, er en tilstand, der er karakteriseret ved en unormalt høj cerebrospinalvæsketryk (CSF) i hjernen, selvom der ikke er nogen identificerbar årsag til denne forhøjede tryk.
Cerebrospinalvæsken omgiver hjernen og rygmarven og fungerer normalt som en støddæmper og en kilde til næringsstoffer til disse strukturer. Når CSF-trykket stiger overdrevent, kan det føre til forskellige symptomer og komplikationer så som synsproblemer, synsnerveskade, kroniske hovedpiner, neurologiske symptomer, svimmelhed, kvalme, opkastning, problemer med hukommelse eller koncentrationPsykologiske udfordringer som angst, depression og nedsat livskvalitet.


IIH kan påvirke personer i alle aldre, men det er mere almindeligt hos overvægtige kvinder i alderen 20 til 50 år. Selvom den nøjagtige årsag til IIH er ukendt, men man tror, at det kan være forbundet med en række faktorer, herunder hormonelle ændringer, visse medicin (såsom visse prævention), overvægt og metaboliske lidelser.

De mest almindelige symptomer på IIH inkluderer hovedpine, normalt lokaliseret til bagsiden af hovedet eller omkring øjnene, samt synsproblemer såsom synstab, sløret syn eller dobbeltsyn. Disse symptomer kan forværres med ændringer i kropsholdning, f.eks. ved at lægge sig ned eller bøje sig ned.

Diagnosen af IIH kræver en grundig evaluering, herunder neurologisk undersøgelse, synsprøver, billeddannelse af hjernen (såsom MR eller CT-scanning) og måling af CSF-tryk.
Behandlingen af IIH fokuserer på at reducere CSF-trykket og lindre symptomerne. Dette kan omfatte vægttab (hvis relevant), medicin for at reducere CSF-produktionen eller øge dræning, samt i nogle tilfælde kirurgiske procedurer for at lindre trykket. Dette kan ikke behandles osteopatisk.

TRAUME HOVEDPINE

Traumehovedpine opstår som følge af en skade eller traume mod hovedet eller nakken. Denne type hovedpine kan opstå umiddelbart efter traumet eller udvikle sig over tid som en reaktion på den fysiske skade.
Traumehovedpine kan være forårsaget af forskellige typer traumer, herunder hovedtraumer som hjernerystelse eller mere alvorlige skader som kraniebrud.

Symptomerne på traumehovedpine kan variere afhængigt af sværhedsgraden af ​​traumet og den specifikke skade. Typiske symptomer inkluderer hovedpine, som kan være mild til svær og kan være ledsaget af andre symptomer som kvalme, opkastning, svimmelhed, lysfølsomhed eller støjfølsomhed.

Smerten kan være lokaliseret til det område, der er påvirket af traumet, eller det kan sprede sig til andre dele af hovedet eller nakken.

Behandlingen af traumehovedpine afhænger af sværhedsgraden af skaden og de specifikke symptomer, men kan omfatte hvile, smertestillende medicin og antiinflammatorisk medicin til at lindre smerte og reducere hævelse.
Der er en stærk indikator for osteopatisk behandling til dig der har oplevet et traume, det kan være slag til hovedet, piskesmæld, slag til hovedet efter fald, nedfaldsskade hvor man bliver ramt at et objekt i hovedet, cykelstyrt, biluheld og meget mere.
Vi hjælper med at løsne muskler, led, kraniehinder, kranieplader mv ved hjælp af osteopatisk behandling.

KRONISK POSTTRAUMATISK HOVEDPINE

Denne type hovedpine er en forværring af preeksisterende hovedpine indenfor 7 dage efter hovedtraumet og fortsat hovedpine efter 3 måneder.
I de fleste tilfælde vil hovedpinen være af migræne eller spændingshovedpine type. Mange klager over symptomer som koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, svimmelhed, irritabilitet mv.
Osteopatisk behandling kan være virkelig effektivt ved denne type af hovedpine da medicinsk behnadling ofte ikke har en større effekt.
Lige som med traumatisk hovedpine vil der i behnadlingen være fokus på kranielhinder, nakkespædninger og låsninger, muskulære spædninger og smerter, samt andre dele af kroppen der kan påvirke hovedet og nakken, det kunne være behnadling af lænd, bækken, korsben, som kan været blevet påvirket ved traumet f.eks i et fald eller biluheld.

HOVEDPINE OG MENSTRUATION, EN MIGRÆNE TYPE

Sammenhængen mellem hovedpine og menstruation er et velkendt fænomen og refereres ofte til som menstruationsrelateret hovedpine eller menstruationsmigræne. Mange kvinder oplever periodisk hovedpine i forbindelse med deres menstruationscyklus, og dette kan skyldes komplekse hormonelle og neurologiske ændringer, der forekommer under menstruationen.
En af de mest almindelige former for menstruationsrelateret hovedpine er menstruationsmigræne, hvor kvinder oplever migræneanfald i forbindelse med menstruationen. Migræneanfald er kendetegnet ved intense, pulserende smerter, ofte på den ene side af hovedet, ledsaget af symptomer som kvalme, opkastning, lyd- og lysfølsomhed samt øget følsomhed over for lugte. Mens nogle kvinder kun oplever migræne i forbindelse med menstruationen, kan andre have migræneanfald på andre tidspunkter af deres cyklus også.


Den præcise årsag til menstruationsmigræne er ikke fuldt ud forstået, men det menes at være relateret til hormonelle ændringer, især faldet i østrogenniveauer, der opstår i dagene før menstruationen begynder. Østrogen er kendt for at påvirke blodkar i hjernen, og et fald i østrogenniveauerne kan udløse en kaskade af kemiske og neurologiske ændringer, der resulterer i migræneanfald.
Derudover kan kvinder også opleve andre former for hovedpine i forbindelse med menstruationen, herunder spændingshovedpine eller menstruationsrelateret spændingshovedpine. Disse hovedpine kan skyldes muskelspændinger, stress eller andre faktorer, der forværres af hormonelle ændringer under

menstruationen.


Læs mere om menstruationssmerter her:

BØRN OG HOVEDPINE
Hovedpine er ikke kun et problem for voksne, men kan også påvirke børn i forskellige aldre. Selvom hovedpine ofte betragtes som et voksenproblem, viser undersøgelser, at en betydelig andel af børn og unge også lider af hovedpine. Prævalensen af hovedpine blandt børn varierer, men studier har vist, at det kan påvirke op til 20-30% af børn og unge. Denne prævalens kan variere afhængigt af alder, køn og andre faktorer.
Blandt de forskellige former for hovedpine, der kan påvirke børn, er spændingshovedpine og migræne de mest almindelige. Spændingshovedpine er generelt mere almindelig blandt børn og unge, og det er ofte forbundet med stress, muskelspændinger eller dårlig kropsholdning. Disse hovedpiner er ofte beskrevet som en trykkende eller strammende fornemmelse omkring hovedet og kan være milde til moderate i intensitet. De kan være episodiske eller kroniske og kan påvirke barnets daglige aktiviteter og livskvalitet.


Migræne er en anden almindelig form for hovedpine blandt børn og unge, selvom den generelt er mindre udbredt end spændingshovedpine. Migræne hos børn kan have lignende symptomer som hos voksne, herunder intens, pulserende hovedpine, kvalme, opkastning, lyd- og lysfølsomhed samt andre neurologiske symptomer. Migræne hos børn kan imidlertid være mere varierende i varighed og intensitet end hos voksne.
Andre former for hovedpine, såsom klyngehovedpine, er sjældnere blandt børn og unge, men kan stadig forekomme.
Det er vigtigt at tage hovedpine hos børn alvorligt og søge lægehjælp, hvis symptomerne er vedvarende, alvorlige eller påvirker barnets daglige aktiviteter. En grundig evaluering kan hjælpe med at fastslå den underliggende årsag til hovedpinen og guide i udviklingen af en passende behandlingsplan, som kan omfatte medicin, livsstilsændringer, stresshåndteringsstrategier og osteopatisk behandling. At give støtte og forståelse til børn med hovedpine er også vigtigt for at hjælpe dem med at håndtere deres symptomer og forbedre deres livskvalitet.

- BOOK TID ONLINE KLIK HER

- KONTAKT CPH OSTEOPATI 93888303

- AFDELINGER: AMAGER | BIRKERØD | BALLERUP | HELSINGØR | KØGE

STRESS OG HOVEDPINE

Stress kan forårsage hovedpine på flere måder. Når kroppen udsættes for stress, frigives hormoner som adrenalin og cortisol, hvilket kan påvirke kroppens funktioner og øge spændinger i musklerne. Dette kan føre til spændinger i nakken, skuldrene og kæbemusklerne, hvilket kan resultere i spændingshovedpine.
Desuden kan stress påvirke blodkarrene og blodgennemstrømningen i hjernen. Dette kan udløse migræneanfald hos personer, der er tilbøjelige til migræne. Stress kan også forværre eksisterende hovedpine eller migræneanfald, hvilket kan gøre smerten mere intens.
Derudover kan stress påvirke søvnmønstre og kvaliteten af søvn, hvilket igen kan bidrage til udviklingen af hovedpine. Utilstrækkelig hvile eller dårlig søvn kan gøre en person mere tilbøjelig til at opleve hovedpine.
Endelig kan stress påvirke ens evne til at håndtere smerte, hvilket kan føre til, at man er mere følsom over for selv mindre hovedpine. Dette kan skabe en ond cirkel, hvor stress og smerte forstærker hinanden.
I det store hele kan stress have en kompleks indvirkning på kroppen og nervesystemet, hvilket kan føre til forskellige typer hovedpine. At identificere og håndtere stress er derfor vigtigt ikke kun for at forbedre ens mentale sundhed, men også for at reducere risikoen for hovedpine og migræne. Stressreduktionsteknikker som meditation, dyb vejrtrækning, motion og tidsstyring kan alle være nyttige strategier til at håndtere stress og mindske forekomsten af hovedpine.


Stress kan forårsage mange forskellige symptomer i kroppen, du kan læse meget mere om stress og osteopatisk behandling her:

SVIMMELHED OG HOVEDPINE

Hovedpine og svimmelhed er to symptomer, der ofte kan forekomme sammen og dele en kompleks forbindelse.

Mens de kan optræde uafhængigt af hinanden, er der flere potentielle mekanismer, der kan forklare, hvorfor de kan forekomme sammen.

For det første kan både hovedpine og svimmelhed være symptomer på en række forskellige underliggende tilstande, herunder vestibulære lidelser, indre ørelidelser, migræne, hjernerystelser, angstanfald og blodtryksproblemer.

Disse tilstande kan påvirke det vestibulære system, som er ansvarligt for opretholdelse af balance og rumlig orientering, samt nervesystemet og blodkarrene, der er involveret i smerteopfattelse.


Derudover kan der være en gensidig forstærkende effekt mellem hovedpine og svimmelhed. Hvis en person oplever en tilstand, der forårsager smerte eller ubehag, såsom en migræne, kan dette udløse stressreaktioner i kroppen, herunder muskelspændinger og ændringer i blodtrykket, som igen kan påvirke balancen og forårsage svimmelhed.

På samme måde kan svimmelhed, især hvis den er alvorlig eller langvarig, forårsage angst eller stress hos personen, hvilket kan forværre hovedpine eller migræneanfald. Dette kan skabe en ond cirkel, hvor hovedpine og svimmelhed forstærker hinanden, hvilket gør det vanskeligere for personen at føle sig komfortabel og fungere normalt.

Endelig kan der være fælles underliggende faktorer, der bidrager til både hovedpine og svimmelhed, såsom dehydrering, søvnmangel eller ernæringsmæssige ubalancer. Disse faktorer kan påvirke både nervesystemet og det vestibulære system og dermed bidrage til forekomsten af begge symptomer.
Det er vigtigt at forstå, at hovedpine og svimmelhed kan være komplekse symptomer med flere potentielle årsager en holistisk tilgang, der adresserer både smerte og ubalance, kan være nødvendig for at lindre symptomerne og forbedre livskvaliteten for personer, der oplever disse problemer.
Vi har specielt i svimmelhed og du kan læse meget mere om behandling af dette her:

HØJT BLODTRYK OG HOVEDPINE, HYPERTENSIONS HOVEDPINE

Hypertension, eller forhøjet blodtryk, er en tilstand, hvor blodtrykket i ens arterier er forhøjet.

Mens hypertension normalt ikke forårsager specifikke symptomer i begyndelsen, kan nogle mennesker opleve hovedpine som et af de tidlige tegn på forhøjet blodtryk.

Hovedpinerne kan variere i intensitet og frekvens og kan være lokaliseret til panden, bagsiden af hovedet eller tindingerne.
Hovedpine forårsaget af hypertension beskrives ofte som en dunkende eller pulserende smerte, der kan forværres af fysisk anstrengelse eller stress.
Hovedpinen kan være mere udtalt om morgenen eller ved vågne op og aftage i løbet af dagen.
Nogle mennesker kan også opleve andre symptomer i forbindelse med hovedpinen, såsom svimmelhed, synsforstyrrelser, kvalme eller opkastning.


Forhøjet blodtryk kan forårsage skader på blodkarrene i hjernen, hvilket kan udløse smerteopfattelse og resultere i hovedpine. Derudover kan hypertensive kriser, hvor blodtrykket stiger pludseligt til farlige niveauer, føre til hovedpine som et af de første symptomer.


Behandling af hovedpine forbundet med hypertension fokuserer typisk på at kontrollere blodtrykket gennem livsstilsændringer og medicinering. Dette kan omfatte kostændringer, motion, stresshåndtering, begrænsning af alkohol- og koffeinforbrug samt brug af medicin som blodtryksnedsættende medicin. Det er vigtigt at følge lægens råd og anbefalinger for at styre hypertension og mindske risikoen for komplikationer. Hvis du kommer til os med hovedpine problemer vil vi altid teste dit blodtryk og henvise dig til egen læge hvis der er problemer med dit blodtryk.

- BOOK TID ONLINE KLIK HER

- KONTAKT CPH OSTEOPATI 93888303

- AFDELINGER: AMAGER | BIRKERØD | BALLERUP | HELSINGØR | KØGE

KONSTANT HOVEDPINE, KRONISK HOVEDPINE
Konstant hovedpine, også kendt som kronisk hovedpine, kan have flere forskellige årsager. Nogle af de mest almindelige årsager som vi har afdækket her på siden.
De mest hyppige årsager til kronisk hovedpine er spændingshovedpine, MOH, migræne, TMJ, hypertension, bihulebetændelse, hormonelle ændringer og tumorer.

Det kræver en grundig undersøgelse at finde årsagen til en kronisk hovedpine, har du allerede været hos din læge, kan du trygt kommer til os.

HOVEDPINE I VENSTRE SIDE - HOVEDPINE I HØJRE SIDE
Hovedpine i venstre eller højre side af hovedet kan have flere årsager.
Det kan være resultatet af spændinger i nakke- og skuldermuskler på en af siderne, hvilket kan føre til spændingshovedpine. Andre mulige årsager inkluderer migræne, hvor smerten ofte er ensidig og kan være mere udtalt på den ene side af hovedet. Klyngehovedpine kan som nævnt også forårsage intens smerte, typisk på én side af hovedet.

Yderligere kan cervikogen hovedpine, som stammer fra problemer i nakken, give smerte, der stråler ud til den ene side af hovedet. En anden årsag kunne være problemer med kæben,her kan der opstå kæbespædninger fra et såkaldt TMJ problem.
Derudover kan faktorer som stress, søvnforstyrrelser, dehydrering, øjenbelastning, sinusproblemer eller endda medicinoverforbrug bidrage til hovedpine på siden af hovedet.

Det er vigtigt at identificere den underliggende årsag til hovedpinen for at kunne tilbyde den rette behandling.

HOVEDPINE I BAGHOVEDET

En af de mest almindelige årsager er spændinger i nakke- og skuldermusklerne, der kan opstå på grund af dårlig kropsholdning, stress, muskelspændinger eller overdreven brug af musklerne. Disse spændinger kan forårsage smerte, der stråler ud til baghovedet og kan føles som en trykkende eller strammende fornemmelse.
Andre almindelig årsager til hovedpine i baghovedet er cervikogen hovedpine, migræne, occipital neuralgi, nakkelåsninger, overanstrengelse, dehydrering, cervikal spondylose, infektioner i øvre luftveje eller bihuler, øjenbelastning, søvnforstyrrelser eller endda mere alvorlige tilstande som tumorer eller cerebrovaskulære lidelser.

HOVEDPINE I PANDEN, HVAD SKYLDES DET?

Hovedpine i panden, hvad kan det skyldes?
Denne type hovedpine stammer oftest fra mekaniske påvirkninger på hjernehinderne.
Hinder har sit udspring fra indersiden af pandeknoglen.
Stramhed af hinderne forårsaget af eksempelvis, traume, piskesmæld, hjernerystelse, m.m. kan give problem i det durale system.

Derudover kan spændingshovedpine, sinusitis (bihulebetændelse), migræne, trigeminusneuralgi, temporal arteritis, klyngehovedpine være årsager til pande smerter og ondt i hovedet i panden.
Langt de fleste af disse hovedpine typer kan du læse om her på vores side.

ER MIN HOVEDPINE FARLIG? RØDE FLAG

Faresignaler også kaldet røde flag skal man være meget opmærksom på hvis man oplever hovedpine.
De typiske røde flag er:


 •  Nyopstået hovedpine
 • Tordensksraldshovedpine (meget pludselig og kraftig hovedpine)
 • Pludselig hovedpine under fysisk aktivitet herunder seksuel aktivitet
 • Hovedpine med atypisk aura
 • Hovedpine med aura der udvikler sig under brug af p-piller
 • Hovedpine ledsaget af feber
 • Hovedpine med neurologisk udfald
 • Progredierende hovedpine over uger
 • Nyopstået hovedpine hos patienter under 10 år eller over 40 år
 • Hovedpine som er stillingsafhængig.
 • Højtblodtryk i forbindelse med hovedpine

Vi undersøger dig altid for røde flag og er meget grundige i vores anamnese og undersøgelse.
Vi har interne kurser i hovedpinesygdomme og neurolog tilknyttet til klinikken som yder faglig sparring.
Hvis vi finder et rødt flag eller du oplever det selv, skal egen læge kontaktes.
Hr du ingen røde flag så er osteopatisk behandling dit bedste alternativ til at blive hovedpine fri.

spændingshovedpine, hovedpine i panden. Osteopati kan hjælpe.

GODE RÅD MOD HOVEDPINE

Der er mange forskellige tiltag der kan anvendes mod hovedpine.
Ingen mennesker er end og de fleste tiltag derfor individuelle og effekten er varierende.


Hovedpinedagbog og kalender.

Dette kan være en metode til overskue hvilke faktorer påvirker hovedpinen, hvornår hovedpinen opstår, samt give dig et indblik i hvilken type hovedpine du døjer med. Hovedpinedagbog bør føres i mindst 4 ugers tid, lige som en hovedpine kalender hvor der noteres hvornår der er hovedpine kan være hjælpsomt.
Du kan downloade en hovedpinedagbog og kalender her: www.dhos.dk


Kost, vand og motion.

Lider du af hovedpine er det et godt sted at starte med optimal hydrering, minimum 2 L rent vand om dagen. Spist sund og varrieret, spring ikke måltider over og husk at få bevæget kroppen.


Minimer stress

Stress især længerevarende stress påvirker hele kroppen negativt. Det forstyrrer hormonbalancen, øger blodtrykket og ændrer blodsukkerbalancen.
Disse faktorer vil oftest påvirke udvikling af hovedpine og migræne.


Prioriter din søvn.

Hovedpiner er meget følsomme overfor søvnmangel. Manglende søvn nedsætter heling i kroppen samt forstyrrer din organisme på mange planer. Gå gerne i seng inden 22 og gå efter minimum 7-8 timers søvn.


OSTEOPATISK BEHANDLING AF SPÆNDINGSHOVEDPINE

En osteopatisk tilgang til behandling af spændingshovedpine er holistisk og omfatter flere komponenter for at adressere de komplekse årsager til tilstanden. Nøgleelementer i behandlingen inkluderer manuel terapi, stresshåndtering, central sensibilisering, og lindring af muskelspænding og låste led.
Manuel terapi spiller en central rolle i osteopatisk behandling af spændingshovedpine. Dette indebærer brug af forskellige manuelle teknikker såsom manipulation, mobilisering og massage for at løsne stramme muskler og forbedre mobiliteten i låste led. Ved at korrigere dysfunktioner i muskler og led kan osteopaten lindre spændinger og reducere smerte.

Stresshåndtering er en vigtig del af behandlingen, da stress ofte er en udløsende faktor for spændingshovedpine. Osteopaten kan arbejde med patienten for at identificere stressfaktorer i deres liv og introducere teknikker såsom vejrtrækningsøvelser, mindfulness og afspændingsteknikker for at reducere stressniveauet og forebygge fremtidige hovedpineanfald.


Central sensibilisering refererer til en forøgelse af følsomheden af nervesystemet, der kan bidrage til kronisk smerteoplevelse. Osteopaten kan anvende teknikker som kraniosakral terapi, som fokuserer på at normalisere funktionen af kranieskelettet og rygsøjlen for at reducere overfølsomhed i nervesystemet og lindre smerte.

For at adressere muskelspænding og låste led kan osteopaten anvende bløde vævsteknikker, triggerpunktbehandling og strækøvelser. Disse teknikker kan hjælpe med at løsne stramme muskler, forbedre blodgennemstrømningen og øge fleksibiliteten i de berørte områder, hvilket kan reducere smerte og forbedre bevægelsesfriheden.
Det er vigtigt at forstå, at behandlingen af spændingshovedpine med osteopati er individualiseret og tilpasses den enkelte patients behov og symptomer. Osteopaten vil arbejde tæt sammen med patienten for at udvikle en omfattende behandlingsplan, der adresserer både symptomerne og de underliggende årsager til tilstanden, med det overordnede mål at lindre smerte og forbedre livskvaliteten.

BEHANDLING AF HOVEDPINE og ONDT I HOVEDET GENERELT

Osteopati handler om at skabe balance i din krop.

Generelt går behandling hos os ud på at fokusere på at identificere og adressere de underliggende årsager til hovedpinen, samt at fremme kroppens naturlige helingsprocesser.

Vi tror på, at kroppen har en naturlig evne til at helbrede sig selv, og at behandlingen bør være rettet mod at genoprette balance og funktion i kroppens strukturer.


Ved behandling af hovedpine vil en vi først foretage en grundig vurdering af patientens tilstand, herunder en undersøgelse af kroppens holdning, bevægelsesomfang og muskelspænding. Dette kan også omfatte en gennemgang af din medicinske historie og eventuelle tidligere traumer eller skader.

Behandlingen kan omfatte en række osteopatiske teknikker, herunder blid manipulation og mobilisering af knogler, led, muskler og blødt væv for at reducere spændinger, forbedre mobilitet og lindre smerte. Dette kan også omfatte blide strækøvelser og øvelser til at forbedre kropsholdning og muskelfunktion.

Vi kan også fokusere på andre områder af kroppen ud over det specifikke område, hvor smerten er lokaliseret, da problemer et sted i kroppen kan påvirke andre områder gennem kroppens sammenhængende system af strukturer og funktioner.

Har du en primært hovedpine form som migræne og klyngehovedpine, så er osteopati ofte et godt supplement til din medicinske behnadling. Osteopatisk behandling kan i mange tilfælde sænke antallet og intensiteten af anfaldene i forbindelse med disse typer af hovedpiner.

Ud over manuel terapi kan vi også give rådgivning om livsstilsændringer, kost, øvelser og stresshåndteringsstrategier for at støtte helingsprocessen og reducere risikoen for fremtidige episoder af hovedpine.

En integreret tilgang, der adresserer både de fysiske og følelsesmæssige aspekter af hovedpine, kan være afgørende for at opnå effektive og vedvarende resultater.

- BOOK TID ONLINE KLIK HER

- KONTAKT CPH OSTEOPATI 93888303

- AFDELINGER: AMAGER | BIRKERØD | BALLERUP | HELSINGØR | KØGE

HVAD SIGER VORES KLIENTER OM OS

Det siger vores kunder
Susanne Falk Lorentzen

Nemt at få tider, god behandling og jeg kan varmt anbefale Dzenis som ikke kun sørgede for at mine smerter forsvandt, men også forklarede årsag og de behandlinger han udførte. Tak for et fint forløb. Mvh Susanne

(Translated by Google)
Easy to get appointments, good treatment and I can highly recommend Dzenis, who not only made sure that my pain disappeared, but also explained the cause and the treatments he carried out. Thank you for a nice course. Etc. Susanne

Se mere
1 år siden
Cecilie T (CT)

Fantastisk behandling!

(Translated by Google)
Fantastic treatment!

Se mere
1 år siden
Anne-Sofie Kristoffersen

Havde en rigtig god og meget behagelig oplevelse hos Cph osteopati. Blev mødt med empati, ro og en meget professionel behandler. Tak for det. Kan varmt anbefale dette sted.

(Translated by Google)
Had a really good and very pleasant experience at Cph osteopathy. Was met with empathy, calmness and a very professional therapist. Thank you. Can highly recommend this place.

Se mere
1 år siden
Nanna Moos

Min inderligste anbefaling går hertil - Matti. Matti har givet mig min hverdag tilbage efter et forløb i trygge hænder i en rolig atmosfære. Det er rart at blive mødt i øjenhøjde med en faglighed og medmenneskelighed SÅ fin. Jeg er kommet i stærk bedring med et resultat af et markant fald i sygedage efter, at Matti har behandlet mine mavesmerter. Det her sted var mit sidste forsøg på bedring. Jeg valgte Matti ud fra hans gode anmeldelser og hans beskrivelse af sig selv på hjemmesiden- som jeg kun kan være enig i. Matti fandt en sammenhæng, hvor jeg havde ubalance, som tidligere behandlere i sundhedssystemet ikke kunne. Jeg ved, hvor jeg kan finde Matti, såfremt problemer igen mod forventning og håb skulle opstå. Alt i alt, en god oplevelse. 🙏🏼 :)

(Translated by Google)
My heartiest recommendation goes here - Matti. Matti has given me back my everyday life after a course in safe hands in a calm atmosphere. It is nice to be met at eye level with such fine professionalism and humanity. I have made a strong recovery with a significant reduction in sick days as a result after Matti treated my abdominal pain. This place was my last attempt at recovery. I chose Matti based on his good reviews and his description of himself on the website - which I can only agree with. Matti found a context where I had an imbalance that previous practitioners in the health system could not. I know where I can find Matti, should problems arise again against expectation and hope. Overall a good experience. 🙏🏼 :)

Se mere
2 år siden
Katrine Borres Jensen

Jeg har været rigtig glad for at komme hos CPH osteopati.
Matti er fagligt super dygtig og også en enormt behagelig person. Han har en rigtig god fornemmelse for mit forhold til min krop og tilpasser behandlingen derefter.
Mit problem viste sig i sidste ende at kræve en operation, så det blev ikke som sådan ”løst” hos Matti, men han har været en kæmpe hjælp i processen med at nå frem til den løsning og i beslutningen om, hvorvidt jeg skulle takke ja til operation – igen med en rigtig fin fornemmelse for mit personlige udgangspunkt og mine behov. Jeg har virkelig følt mig set og forstået.
Jeg er ikke i tvivl om, at det er Matti jeg går til, næste gang jeg har behov for hjælp.

(Translated by Google)
I have been very happy to come to CPH osteopathy.
Matti is professionally super skilled and also an enormously pleasant person. He has a really good feel for my relationship with my body and adapts the treatment accordingly.
My problem turned out to require surgery in the end, so it wasn't "solved" as such with Matti, but he has been a huge help in the process of reaching that solution and in deciding whether I should accept for surgery - again with a really good feeling for my personal starting point and my needs. I really felt seen and understood.
I have no doubt that Matti is the one I go to the next time I need help.

Se mere
2 år siden
Dino Knudsen

Matti er en superb behandler, han diagnosticerede hurtigt det problem som jeg døjede med (som bl.a. flere læger havde overset i årevis), behandlede og instruerede mig i hvorledes jeg gennem en egen indsats kunne forebygge problemet. Det har hjulpet mig gevaldigt. Siden har han også været flink til at svare på spørgsmål og give gode råd, selvom jeg ikke længere går til behandling hos ham. Jeg kan derfor stærkt anbefale Matti, han er en fagligt indsigtsfuld, yderst kompetent og samvittighedsfuld behandler.

(Translated by Google)
Matti is a superb therapist, he quickly diagnosed the problem I was suffering from (which, among other things, several doctors had overlooked for years), treated and instructed me in how I could prevent the problem through my own efforts. It has helped me tremendously. Since then, he has also been good at answering questions and giving good advice, even though I no longer go to him for treatment. I can therefore strongly recommend Matti, he is a professionally insightful, highly competent and conscientious therapist.

Se mere
4 år siden
Det siger vores kunder
Steen Holm Lauridsen

Super god oplevelse ! Hurtig afklaring af behandlingsforløb - de givne øvelser og behandlinger gav det ønskede resultat efter det oplyste antal konsultationer. Kan varmt anbefale CPH Ostepati !!

(Translated by Google)
Super good experience! Quick clarification of the course of treatment - the given exercises and treatments gave the desired result after the stated number of consultations. Can highly recommend CPH Ostepati!!

Se mere
3 år siden
Julie Mai Marup

Vil gerne anbefale Mette fra CPH Osteopati til behandling af spædbørn med smerter. Vi kom til Mette med vores lille pige på knap 3 uger da hun skreg i alle hendes vågne timer. Mette fandt hurtigt frem til kernen af problemet og allerede efter et par behandlinger havde vores lille pige det markant bedre. Efter 3 behandlinger har vi nu en pige i rigtig god trivsel. Vi vil med garanti vende tilbage til Mette hvis behovet opstår!

(Translated by Google)
Would like to recommend Mette from CPH Osteopathy for the treatment of infants with pain. We came to Mette with our little girl of almost 3 weeks when she screamed in all her waking hours. Mette quickly found the core of the problem and after just a few treatments, our little girl felt significantly better. After 3 treatments, we now have a girl in very good health. We will definitely return to Mette if the need arises!

Se mere
3 år siden
Hans Ekman-Henningsen

Jeg har gået hos Rene og er utrolig glad for hans professionelle og dygtige tilgang til mine udfordringer. Der er ingen tvivl om, at Rene ved hvad han taler om! Kan varmt anbefales

(Translated by Google)
I have gone to Rene and am incredibly happy with his professional and skillful approach to my challenges. There is no doubt that Rene knows what he is talking about! Can be highly recommended

Se mere
3 år siden
Denise D. Pedersen

Jeg har gået en god periode hos Mette. Hun er dybt professionel under behandling, og man kan til en hver tid stille spørgsmål. Hun har givet mig enormt mange gode øvelser, jeg kan hive frem og bruge, hvornår jeg end må have brug for dem.
Jeg vil til enhver tid vælge Mette.

(Translated by Google)
I have been with Mette for a good period of time. She is deeply professional during treatment, and you can ask her questions at any time. She has given me a huge number of good exercises that I can pull out and use whenever I may need them.
I will always choose Mette.

Se mere
3 år siden
Finn Nedergaard

3 behandlinger af Rene i CPH Osteopati fjernede mine skuldersmerter.

Jeg gik til CPH Osteopati for at få behandlet smerter i min venstre arm og skulder. Smerterne, der gjorde at jeg sov dårligt og at jeg bl.a. ikke kunne cykle uden at få ret stærke smerter, havde ved behandlingens start i varierende grad været tilstede i 3 måneder. De skyldtes sikkert eftervirkninger fra en frossen skulder, jeg havde haft 2 1/2 år tidligere.
Rene undersøgte min overkrop og behandlede mig ved første besøg. Allerede efter første behandling fik jeg det bedre, og efter anden behandling, en uge efter, var smerterne reduceret til ukendelighed. Efter 3. og sidste besøg var smerterne helt væk, og her - 2 uger efter - er de stadig helt væk.
Jeg er naturligvis glad for resultatet, og - efter at have gået til traditionel fysioterapi i nogle år - kan jeg ikke lade være med at dele min oplevelse af, at osteopati simpelthen kan noget mere. Der blev trykket og behandlet flere og andre steder end jeg forventede, f.eks. i mavemuskulaturen. Dette må skyldes osteopatens forståelse af sammenhængen og metodens helhedsbetragtninger.
Rene får hermed min bedste anbefaling ift. behandlingen, men også for sin klare og positive måde at kommunikere på.
Finn Nedergaard

(Translated by Google)
3 treatments by Rene at CPH Osteopathy removed my shoulder pain.

I went to CPH Osteopathy to have pain in my left arm and shoulder treated. The pain that caused me to sleep badly and that I, among other things, could not ride a bicycle without experiencing quite severe pain, had been present for 3 months to varying degrees at the start of the treatment. They were probably the after effects of a frozen shoulder I had 2 1/2 years earlier.
Rene examined my upper body and treated me on the first visit. Already after the first treatment I felt better, and after the second treatment, a week later, the pain was reduced beyond recognition. After the 3rd and last visit the pain was completely gone, and here - 2 weeks later - they are still completely gone.
I am naturally happy with the result and - after going to traditional physiotherapy for a few years - I cannot help but share my experience that osteopathy can simply do something more. It was printed and processed more and in other places than I expected, e.g. in the abdominal muscles. This must be due to the osteopath's understanding of the context and the overall considerations of the method.
Rene thus gets my best recommendation regarding the treatment, but also for his clear and positive way of communicating.
Finn Nedergaard

Se mere
3 år siden
Kristina Kristiansen

Efter flere måneder med spændinger, smerter i nakken og hovedpine, har Kims massage gjort underværker. Efter første massage faldt mine skuldre ned, den daglige hovedpine forsvandt, jeg har nu langt flere gode dage end dårlige dage. Kim meget kompetent og behagelig, under massagen bliver der trykket til når det er nødvendigt, aldrig for hårdt eller for blødt.
Matti har også hjulpet med flere problemer, som andre behandlere ikke har kunnet hjælpe med. Der er altid hurtig diagnosticering, god og realistisk vejledning.
Kan varmt anbefale både Matti og Kim :)

(Translated by Google)
After months of tension, neck pain and headaches, Kim's massage has worked wonders. After the first massage my shoulders sagged, the daily headaches disappeared, I now have far more good days than bad days. Kim very competent and pleasant, during the massage the pressure is applied when necessary, never too hard or too soft.
Matti has also helped with several problems that other therapists have not been able to help with. There is always a quick diagnosis, good and realistic guidance.
Can highly recommend both Matti and Kim :)

Se mere
3 år siden

ADRESSER

KØBENHAVNSTRANDLODSVEJ 12, 2300 KØBENHAVN S

BIRKERØD - HOVEDGADEN 2-4 1 sal, 3460 BIRKERØD

BALLERUP - BORUPVANG 3C, 2750 BALLERUP

(WTC Healthcare Center)

HELSINGØR  BIRKEDALSVEJ 35A, 1. sal, 3000 HELSINGØR,

Helsingør Sundhedshus, klinik 8

KØGE - FALKEVEJ 22, 4600 KØGE

KONTAKT

Spørgsmål eller booking?

Telefon: 93 888 303

Kontakt os på mail

kontakt@cphosteopati.com

Book tid online 

KLIK HER

unsplash